ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><![CDATA[å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—_德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å¸]]>http://www.gygpk.comzh-cnjhjx2017@163.com<![CDATA[å›ÞZº•èƒ¶å¡ž]]>http://www.gygpk.com/content/?1611.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[å›ÞZº•èƒ¶å¡ž]]>http://www.gygpk.com/content/?1610.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[套管与钻杆è{换接头]]>http://www.gygpk.com/content/?1609.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[é’ÀL†å¾ªçŽ¯æŽ¥å¤´]]>http://www.gygpk.com/content/?1608.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[套管循环接头]]>http://www.gygpk.com/content/?1607.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[水惔伞]]>http://www.gygpk.com/content/?1606.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[止动环]]>http://www.gygpk.com/content/?1605.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[止动环]]>http://www.gygpk.com/content/?1604.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[止动环]]>http://www.gygpk.com/content/?1603.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[止动环]]>http://www.gygpk.com/content/?1602.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[刚性扶正器]]>http://www.gygpk.com/content/?1601.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[å¼ÒŽ€§æ‰¶æ­£å™¨]]>http://www.gygpk.com/content/?1600.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[åäh¿ç„ŠæŽ¥å¼ÒŽ€§æ‰¶æ­£å™¨]]>http://www.gygpk.com/content/?1599.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[整体å¼ÒŽ€§æ‰¶æ­£å™¨]]>http://www.gygpk.com/content/?1598.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[‹¹®ç®‹¹®éž‹]]>http://www.gygpk.com/content/?1597.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[‹¹®ç®‹¹®éž‹]]>http://www.gygpk.com/content/?1596.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[‹¹®ç®‹¹®éž‹]]>http://www.gygpk.com/content/?1595.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[‹¹®ç®‹¹®éž‹]]>http://www.gygpk.com/content/?1594.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[‹¹®ç®‹¹®éž‹]]>http://www.gygpk.com/content/?1593.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[ZSC型钻杆水泥头]]>http://www.gygpk.com/content/?1592.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[DSC型单塞水泥头]]>http://www.gygpk.com/content/?1591.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[SSC型双塞水泥头]]>http://www.gygpk.com/content/?1590.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[¼„°åŽ‹åº§]]>http://www.gygpk.com/content/?1589.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[™å¶æ›¿å¡ž]]>http://www.gygpk.com/content/?1588.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[关闭塞]]>http://www.gygpk.com/content/?1587.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[重力塞]]>http://www.gygpk.com/content/?1586.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[挠性塞]]>http://www.gygpk.com/content/?1585.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[HSC-A型液压式分çñ”注水泥器]]>http://www.gygpk.com/content/?1584.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[MSC-A型机械式双çñ”注水泥器]]>http://www.gygpk.com/content/?1583.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[HXX型铣鞋]]>http://www.gygpk.com/content/?1582.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[回接½{’]]>http://www.gygpk.com/content/?1581.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[HC-D型封隔式回接插头]]>http://www.gygpk.com/content/?1580.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[回接插头]]>http://www.gygpk.com/content/?1579.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[球åñ”æ€ÀLˆ]]>http://www.gygpk.com/content/?1578.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[密封æ€ÀLˆ]]>http://www.gygpk.com/content/?1577.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[ž®„¡®¡èƒ¶å¡ž]]>http://www.gygpk.com/content/?1576.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[é’ÀL†èƒ¶å¡ž]]>http://www.gygpk.com/content/?1575.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[液压ž®„¡®¡æ‚¬æŒ‚器送入工具]]>http://www.gygpk.com/content/?1574.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[卡瓦内嵌式尾½Ž¡æ‚¬æŒ‚器]]>http://www.gygpk.com/content/?1573.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[SYX-AF型封隔式ž®„¡®¡æ‚¬æŒ‚器]]>http://www.gygpk.com/content/?1572.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[J-A型机械式ž®„¡®¡æ‚¬æŒ‚器]]>http://www.gygpk.com/content/?1571.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[SSX-A型液压尾½Ž¡æ‚¬æŒ‚]]>http://www.gygpk.com/content/?1570.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[SYX-A型液压尾½Ž¡æ‚¬æŒ‚器]]>http://www.gygpk.com/content/?1569.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments><![CDATA[DYX-A型液压尾½Ž¡æ‚¬æŒ‚器]]>http://www.gygpk.com/content/?1568.html2018-09-20å›ÞZº•å·¥å…·¾pÕdˆ—德州京杭机械刉™€ æœ‰é™å…¬å?/comments> ÎçÒ¹¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã